Konferencja Lekarzy Dentystów Rytro 25 – 27.10.2024

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zaprasza na Konferencję Lekarzy Dentystów Rytro – Jesień 2024, która odbędzie się w dniach 25 – 27 październik 2024 roku w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze k/ Nowego Sącza. Potwierdzenie zapłaty prosimy przesyłać: k.trela@oilkrakow.org.pl mgr Krystyna Trela tel. 12 619 17 18...

Międzynarodowa Konferencja Stomatologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Center for Medical Studies zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Stomatologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Głównym założeniem Konferencji jest przekrojowa dyskusja na temat osiągnięć i wyzwań stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej – dziedzin medycyny zajmujących się szeroko pojętym funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy...

Ochrona Radiologiczna Pacjenta – Szkolenie

Ochrona Radiologiczna Pacjenta                    zakres LST (lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur) zakres FT (fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne) Szkolenie jest prowadzone na podstawie art. 33n ustawy Prawo atomowe  (Dz.U. 2023.1173) i obejmuje tematykę Ochrony Radiologicznej Pacjenta. Szczegóły...

Szkolenie: „Infiltracja, wybielanie, mikroabrazja – wykorzystanie tych metod w leczeniu przebarwień” 06.04.2024

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zaprasza na szkolenie „Infiltracja, wybielanie, mikroabrazja – wykorzystanie tych metod w leczeniu przebarwień” Tylko teraz dla uczestników szkolenia specjalna cena 1600 zł termin szkolenia: 6 kwiecień (sobota) 2024 rok godziny: 9.00 – 16.00 Miejsce kursu: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza...

BDO – przypomnienie – Termin 15.03.2024

Przypominamy, że do 15 marca 2024 roku, podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć  sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2023. W razie pytań kontakt z  infolinią BDO 22 34 04 050  lub Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 w Krakowie nr telefonu: 12...

Ostatnie 2 miejsca! – Szkolenie „Odbudowa zębów mlecznych i stałych za pomocą gotowych koron stalowych i cyrkonowych oraz użycie cementów bio-ceramicznych w terapii miazgi u pacjentów w wieku rozwojowym”

Lekarze Dentyści i Specjaliści Stomatologii! Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie oraz DENTAL FOR CHILDREN zaprasza na Szkolenie „Odbudowa Zębów mlecznych i stałych za pomocą gotowych koron stalowych i cyrkonowych oraz użycie cementów bio-ceramicznych w terapii miazgi u pacjentów w wieku rozwojowym”. Tylko teraz, dla uczestników zapisanych na szkolenie w...

Kurs – Ochrona Radiologiczna Pacjenta      

Ochrona Radiologiczna Pacjenta                    zakres LST (lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur) Szkolenie jest prowadzone na podstawie art. 33n ustawy Prawo atomowe  (Dz.U. 2023.1173) i obejmuje tematykę Ochrony Radiologicznej Pacjenta. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Szkolenia w Dziedzinie...

Kurs Obrazowanie rentgenowskie w medycznych procedurach stomatologicznych

Obrazowanie rentgenowskie w medycznych procedurach stomatologicznych Termin: 17.04.202 r. (godz. 10.00 – 13.00) Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11A (Aula, parter) Punkty edukacyjne: 3. Kurs bezpłatny. Zapisy poprzez formularz na stronie: KLIKNIJ Odbycie wyżej wymienionego kursu stanowi realizację warunku określonego w Par. 3, Ust. 2 pkt.2...

Komunikat – Przypomnienie, dotyczy audytów klinicznych wewnętrznych.

Audyt kliniczny wewnętrzny jest przeprowadzany nie rzadziej niż co rok, a także: 1) w razie potrzeby – na pisemne polecenie kierownika jednostki ochrony zdrowia; 2) w radiologii zabiegowej – po każdym incydencie prowadzącym do popromiennego uszkodzenia skóry. Termin przeprowadzenia audytu klinicznego wewnętrznego określa kierownik jednostki ochrony zdrowia. Do przeprowadzenia...

Komunikat – Program zapewnienia jakości

Program zapewnienia jakości (Ustawa Prawo atomowe, Dz.U 2023 poz. 1173 art.7 ust.2) I.1.Podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; Kierownik jednostki organizacyjnej: odpowiada za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej; Inspektor ochrony radiologicznej (ior): sprawuje wewnętrzny nadzór...

Komunikat PRZYPOMNIENIE

Ważne : związane z Programem Zapewnienia Jakości Całość rozporządzenia do pobrania KLIKNIJ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym...

Informacja dla świadczeniodawców z Małopolski

Od 1 lipca 2023 ( aneksy będą w przyszłym tygodniu, najpóźniej do 14.07.2023 PROSIMY O SZYBKIE PODPISANIE I ZWROT ANEKSÓW DO MOW NFZ) : Wzrost ceny punktu w zakresach ( regulacja w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia ) Ogólnostomatologiczny i Ogólnostomatologiczny dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia...

Komunikat – przypomnienie

Zgodnie z art.96 pkt. 6.b ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. z 2019 r poz. 1792) Kierownicy jednostki organizacyjnej przeprowadzają okresowe ćwiczenia w celu przeglądu i aktualizacji planów postępowania awaryjnego. Dla III lub IV kategorii zagrożeń ćwiczenia przeprowadza się nie rzadziej niż co 2 lata. Protokół                      ( do pobrania )    ...

Konferencja w Polańczyku 29.09.2023

Agenda Konferencji w Polańczyku 29.09.2023 Hotel Atrium Godz.8:30 -9:00  Otwarcie konferencji Prof.dr hab. n.med. Jolanta Pytko – Polończyk   Katedra Stomatologii Zintegrowanej IS UJ Collegium Medicum w Krakowie   Godz.9:00 – 10:30 Prof. Dr n.med. Beata Dejak –  Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej, Katedra    Stomatologii  Odtwórczej Uniwersytet Medyczny w Łodzi  ...

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej

W dniach 19 – 21 maja odbyło się wyjazdowe, szkoleniowo-naukowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, podczas którego poruszono wiele problemów, z jakimi lekarze dentyści borykają się w codziennej pracy. Wiceprezes ORL Dariusz Kościelniak omówił wymagania, które musi obecnie spełniać gabinet stomatologiczny posiadający aparat generujący promieniowanie jonizujące,...

Kurs medyczny: Obrazowanie rentgenowskie w medycznych procedurach stomatologicznych

Kurs medyczny Obrazowanie rentgenowskie w medycznych procedurach stomatologicznych Termin: 22.06.2023 r. (godz. 10.00 – 13.00) Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11A (aula, parter) Punkty edukacyjne: 3 Kurs jest bezpłatny i organizowany dla Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Odbycie wyżej wymienionego kursu stanowi realizację warunku określonego...

Zaproszenie na wykład oraz warsztaty: „Stomatologia biomimetyczna”

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie wraz z Firmą „GC EUROPE” zaprasza na kurs dla lekarzy dentystów, który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2023 roku. TEMAT KURSU: „BIO-AKTYWNA, BIO-KOMPATYBILNA I BIO-MIMETYCZNA STOMATOLOGIA, MNIEJ OPRACOWYWANA, WIĘCEJ LECZENIA!” LOKALIZACJA KURSU: Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera – Sala Konferencyjna , I piętro, os....

Komunikat

W Dzienniku Ustaw  z 2023 roku , poz. 576 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 8 marca 2023r  w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu. Wybrane zagadnienia: Podczas wykonywania u kobiety w wieku rozrodczym medycznej procedury radiologicznej z...

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach – termin mija 15 marca!

Na stronie: https://izba-lekarska.org.pl/o-izbie/aktualnosci/sprawozdanie-o-wytwarzanych-odpadach-termin-mija-15-marca   jest już :   – INSTRUKCJA UTWORZENIA I ZŁOŻENIA ELEKTRONICZNEGO SPRAWOZDANIA – INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DANYCH DO SPRAWOZDANIA Z ODPADÓW – APLIKACJA DO OBLICZANIA ILOŚCI WYTWORZONYCH ODPADÓW...

Komunikat

Na stronie internetowej WSSE w Krakowie opublikowano arkusz oceny jednostki zdrowia stosującej aparaturę rtg do celów medycznych. Do pobrania TUTAJ...

BDO Odpady i Sprawozdawczość

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach medycznych Informujemy, że do 15 marca 2023 r. należy złożyć elektronicznie – w systemie BDO – sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2022 rok. Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r....

KOMUNIKAT

Dziennik Ustaw dnia 30 stycznia 2023 r.poz. 195 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Wybrane zagadnienia. Podczas wykonywania medycznych procedur radiologicznych z zakresu rentgenodiagnostyki muszą zostać spełnione następujące warunki: 1) stosuje się wyłącznie aparaturę rentgenodiagnostyczną...

Komunikat – Ważne

Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa Informujemy, że zamieszczony wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z...

Komunikat – ważne

W dniu 4.01.2023 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzania, (Dz.U. z 2022r poz. 2683). W rozporządzeniu tym podano wzór raportu  audytu klinicznego wewnętrznego m.in. dla rentgenodiagnostyki ( zał. Nr 1) ....

Komunikat

W Dzienniku Ustaw z 2022r. poz. 2626 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych. W zał. Nr 1, tabela 1 w pozycji 11 podano wartość dawki wejściowej dla zdjęć wewnątrzustnych dla których poziom referencyjny wynosi 1,5 mGy. W pozycji 12 tabeli...

Kurs Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Kurs Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym Jednodniowy kurs przeznaczony lekarzy dentystów. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach. Tematyka szkolenia: Badanie pacjenta w stanie zagrożenia życia; Zabezpieczenie bezprzyrządowe i przyrządowe dróg oddechowych; BLS, zastosowanie AED; Warsztaty...

Wolontariat w Kenii

W drugiej połowie października 3 studentów (Sara Gawłowska, Monika Szczepanik i Marcin Ciszek) kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz z hiszpańskim zespołem składającym się z lekarzy dentystów, higienistek i studentów wyruszyło na dwutygodniowy wolontariat do Kenii na wyspę Wasini. Wyprawa ta była możliwa dzięki zaproszeniu Diego Gonzalez Carrasco, dziekana uczelni...