Komunikat – Ważne

Informujemy, że zamieszczony wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia z dnia 6 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2683).

Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej, obowiązujący od 4 stycznia 2023 r., jest do pobrania tutaj: doc  i pdf .

W celu ułatwienia realizacji przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych obowiązku przekazania kopii raportu do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej (art. 33v ust. 8 ustawy – Prawo atomowe) – za zgodą Przewodniczącego komisji – kopię raportu można przekazać bezpośrednio do KCORwOZ w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną (e-mail), na adres: audyty.rtg@kcor.gov.pl.
  • listownie, na adres: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź; z dopiskiem „Raport z audytu klinicznego wewnętrznego”