Miesiąc: czerwiec 2020

Kliniczne audyty wewnętrzne

Zgodnie z przepisami art. 33v ust. 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792) jednostki ochrony zdrowia są obowiązane do: sporządzania pisemnych raportów z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych (art. 33v ust. 6), oraz przekazywania ww. raportów do właściwych komisji do spraw procedur...