Nagranie wykładu nt. wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe (iRefer) oraz oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji klinicznych (CDS) Kliknij...