Miesiąc: luty 2023

BDO Odpady i Sprawozdawczość

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach medycznych Informujemy, że do 15 marca 2023 r. należy złożyć elektronicznie – w systemie BDO – sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2022 rok. Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r....

KOMUNIKAT

Dziennik Ustaw dnia 30 stycznia 2023 r.poz. 195 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Wybrane zagadnienia. Podczas wykonywania medycznych procedur radiologicznych z zakresu rentgenodiagnostyki muszą zostać spełnione następujące warunki: 1) stosuje się wyłącznie aparaturę rentgenodiagnostyczną...