Kurs Obrazowanie rentgenowskie w medycznych procedurach stomatologicznych

Obrazowanie rentgenowskie w medycznych procedurach stomatologicznych

Termin: 17.04.202 r. (godz. 10.00 – 13.00)

Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11A (Aula, parter)
Punkty edukacyjne: 3. Kurs bezpłatny.
Zapisy poprzez formularz na stronie: KLIKNIJ

Odbycie wyżej wymienionego kursu stanowi realizację warunku określonego w Par. 3, Ust. 2 pkt.2 lit b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.09.2021 w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem
w celach medycznych polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych Dz. U. 2021, poz. 1725.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych: kliknij