Miesiąc: sierpień 2023

Komunikat – Program zapewnienia jakości

Program zapewnienia jakości (Ustawa Prawo atomowe, Dz.U 2023 poz. 1173 art.7 ust.2) I.1.Podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; Kierownik jednostki organizacyjnej: odpowiada za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej; Inspektor ochrony radiologicznej (ior): sprawuje wewnętrzny nadzór...

Komunikat PRZYPOMNIENIE

Ważne : związane z Programem Zapewnienia Jakości Całość rozporządzenia do pobrania KLIKNIJ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym...