Kurs – Ochrona Radiologiczna Pacjenta      

Ochrona Radiologiczna Pacjenta                   

 • zakres LST (lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne
  lub nadzorujący wykonywanie takich procedur)

Szkolenie jest prowadzone na podstawie art. 33n ustawy Prawo atomowe  (Dz.U. 2023.1173) i obejmuje tematykę Ochrony Radiologicznej Pacjenta.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Szkolenia w Dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szkolenie będzie prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość oraz
w formie stacjonarnej.

I część szkolenia będzie prowadzona drogą internetową w formie szkolenia na odległość.

 • Po rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie przesłany link z dostępem do materiałów szkoleniowych dotyczących 9 bloków tematycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają także informacje o terminach i sposobach kontaktowania się z Kierownikiem naukowym szkolenia, godziny dyżurów, kontakty e-mail oraz telefoniczny.
 • Po zapoznaniu z materiałami edukacyjnymi należy wypełnić test aktywności uczestnika w zakresie ORP.
 • Tylko wypełniony przez uczestnika test uprawnia do wzięcia udziału w egzaminie z zakresu ORP.

II część szkolenia będzie prowadzona stacjonarnie w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Krakowie ul. Krupnicza 11A  02.03.2024 w godz. 10:00-12:00.

 • 10.00 – 11.00 Seminarium podsumowujące szkolenie
 • 11.00 – 12.00 Egzamin
 • Do egzaminu może przystąpić osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie Ochrony Radiologicznej Pacjenta i wypełniła test aktywności.
 • Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu oraz uzyskanie 20 punktów szkoleniowych.

Opłata (szkolenie + egzamin):

Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie  – 290 zł
Pozostali uczestnicy – 440 zł

Dowód opłaty prosimy wysłać na adres mailowy: ksztalcenie@oilkrakow.org.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (pełna treść dostępna pod poniższym linkiem):

https://oilkrakow.pl/wp-content/uploads/2024/01/KLAUZULA-INFORMACYJNA-ochrona-radiologiczna-pacjenta.pdf

Zapisy poprzez poniższy formularz na stronie: https://oilkrakow.pl/ochrona-radiologiczna-pacjenta/