Skuteczne wykorzystywanie wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe (iRefer) oraz oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji klinicznych (CDS) dla poprawy wyników leczenia pacjentów i wydajności systemu opieki zdrowotnej

Nagranie wykładu nt. wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe (iRefer) oraz oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji klinicznych (CDS)

Kliknij