Posiedzenie Komisji Stomatologicznej

W dniach 19 – 21 maja odbyło się wyjazdowe, szkoleniowo-naukowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, podczas którego poruszono wiele problemów, z jakimi lekarze dentyści borykają się w codziennej pracy.

Wiceprezes ORL Dariusz Kościelniak omówił wymagania, które musi obecnie spełniać gabinet stomatologiczny posiadający aparat generujący promieniowanie jonizujące, i jakie podlegają ocenie podczas kontroli inspekcji sanitarnej.

Mec. Tomasz Pęcherz, prawnik naszej Izby, odpowiadał na pytania związane z uzyskiwaniem zgody na leczenie nieletniego pacjenta i obecnością jego opiekunów prawnych podczas wizyt stomatologicznych.

Z kolei prezes ORL Robert Stępień zwrócił uwagę na problematykę udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie pisemnej zgody pacjenta. Poruszono także temat kontraktów z NFZ – pakietów i ich rozliczania.

Uczestnicy posiedzenia mogli również zapoznać się z planami szkoleń i kursów oferowanych przez krakowską Izbę Lekarską swoim członkom.