BDO Odpady i Sprawozdawczość

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach medycznych


Informujemy, że do 15 marca 2023 r. należy złożyć elektronicznie – w systemie BDO – sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2022 rok.

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), podmioty sporządzają zestawienia, wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) (www.bdo.mos.gov.pl).

UWAGA!

W związku kompleksowymi kontrolami pracowników PPIS dotyczącymi stanu higieniczno-sanitarnego obiektów oraz postępowaniem z odpadami medycznymi przypominamy o obowiązku przestrzegania częstotliwości odbioru zmagazynowanych odpadów medycznych – nie rzadziej niż co 30 dni (Dz.U. 2017 poz. 1975)