Komunikat

W Dzienniku Ustaw z 2022r. poz. 2626 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych.

W zał. Nr 1, tabela 1 w pozycji 11 podano wartość dawki wejściowej dla zdjęć wewnątrzustnych dla których poziom referencyjny wynosi 1,5 mGy.

W pozycji 12 tabeli dla badań pantomograficznych poziom referencyjny dawki wynosi 15 (cGy x cm2)

Rozporządzenie nie podaje poziomu referencyjnego dawki dla CBCT.

(Dz. U. z 2022r. poz. 2626 pobierz)