Komunikat – ważne

W dniu 4.01.2023 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzania, (Dz.U. z 2022r poz. 2683).

W rozporządzeniu tym podano wzór raportu  audytu klinicznego wewnętrznego m.in. dla rentgenodiagnostyki ( zał. Nr 1) .

W związku  z tym obecnie audyty kliniczne wewnętrzne prowadzone po ww terminie należy wykonać wg wzoru określonego w rozporządzeniu.

W załączeniu: (Dz.U. z 2022r, poz. 2683 – pobierz).

Jednocześnie informuję, że w Dz.U z 2022 r , poz. 2700 ukazało się. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych.

Zgodnie z §2 ekspozycje niezamierzone i narażenia przypadkowe, zwane dalej zdarzeniami, dzielą się na zdarzenia kategorii I,II oraz III.

Całość rozporządzenia do pobrania tutaj.