Kurs Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Kurs Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym
Jednodniowy kurs przeznaczony lekarzy dentystów. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej
i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady
i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Tematyka szkolenia: Badanie pacjenta w stanie zagrożenia życia; Zabezpieczenie bezprzyrządowe
i przyrządowe dróg oddechowych; BLS, zastosowanie AED; Warsztaty (Uniwersalny algorytm ALS). Scenariusze symulacyjne: NZK – mechanizmy defibrylacyjne i niedefibrylacyjne, reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, ostry zespół wieńcowy, hypowolemia, astma.
Opłata – 200 zł. Liczba punktów edukacyjnych: 7
Termin:  12.02.2023 r. (godz. 08.00-16.00)
Miejsce: Medycyna Praktyczna, Kraków-Balice, Cholerzyn 445

Zapisz się: https://oilkrakow.pl/12-02-2023-kurs-stany-nagle-w-gabinecie-stomatologicznym/