Witamy na stronie Komisji Stomatologicznej Okregowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty 1a/2020

Zalecenia postępowania MZ przy udzielaniu świadczeń oraz podmioty dedykowane do udzielania świadczeń

Pismo z MZ z zaleceniami postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w stanie epidemii,

oraz prośba do wojewodów o wyznaczenie na terenie każdego województwa podmiotów dedykowanych w udzielaniu świadczeń stomatologicznych.

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń

Pismo do Wojewodów

Pismo do NRL

 

Komunikat w sprawie szkoleń ORP

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Lekarska informuje, że w dniu 11.03.2020r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta /Dz.U z  dnia 10 marca 2020 r. poz. 390/.

Należy zwrócić uwagę na zapisy ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792)w art.9 ust.2 podano ważną informację dotyczącą terminu uzyskania 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat tj.do września 2024r. Osoby wykonujące badania diagnostyczne, lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także dla osób nadzorujących ich wykonanie mogą podnosić swoje kwalifikacje z zakresu ochrony radilogicznej pacjenta poprzez szkolenie stacjonarne lub szkolenie na odległośc za które mogą uzyskać 20 punktów szkoleniowych.

Kurs ten kończy się obowiązkowym wewnętrznym egzaminem w ośrodku realizującym szkolenie. Należy zwrócić uwagę, że kurs stacjonarny lub na odległość oraz egzamin pociąga za sobą określone skutki finansowe.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, kursant otrzymuje certyfikat, zgodnie ze wzorem załączonym do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r.

 

Certyfikaty wydane przed dniem wejścia Ustawy prawo atomowe, tj. 23 września 2019, zachowują swoją ważność na czas na jaki zostały wydane, zgodnie z art.9 ust.1 Ustawy Prawo atomowe.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej osoby posiadające w dniu 23 września 2019 r. ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta uzyskały „automatycznie” 20 punktów szkoleniowych, a zatem spełniły obowiązek wskazany w art. 33n ust. 2 ustawy Prawo atomowe – uzyskania co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat – tj. do dnia 22 września 2024 r.

Alternatywnie można ukończyć inne niż szkolenie kursowe- szkolenie zgodne z art.33n ust.3 pkt.2 ustawy Prawo Atomowe.

Ukończenie tego typu szkoleń kończy się wydaniem zaświadczenia /wzór :zał. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r/ z podaniem ilości uzyskanych punktów szkoleniowych. Wymagane 20 pkt. szkoleniowych należy zgromadzić do września 2024r.

Uwaga:

Główny Inspektor Sanitarny prezentuje pod adresem podanym niżej informacje odnośnie szkolenia ORP

https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-dotyczacy-stalego-podnoszenia-kwalifikacji-z-zakresu-ochrony-radiologicznej-pacjenta-przez-osoby-wykonujace-badania-diagnostyczne-zabiegi-lub-leczenie-z-zastosowaniem-promieniowania-jonizu/

 

Kierownik Szkolenia

Dr .Edward Araszkiewicz

Szczegółowe wytyczne postępowania w gabinecie stomatologicznym

Ubezpieczenie od utraty dochodu

W związku z licznymi zapytaniami o ubezpieczenie od utraty dochodu publikujemy informację o takiej możliwości:

Drodzy lekarze, lekarze dentyści

Najbliższe dni i tygodnie mogą okazać się bardzo trudnym i dramatycznym czasem. Wirus COVID-19 stanowi prawdziwe wyzwanie dla nas wszystkich.

W tym trudnym okresie, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności, unikaniu tłumów i ograniczeniu podróży. Podjęte decyzje mogą mieć poważne konsekwencje – w tym również dla osób trzecich.

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy, że broker Mentor S.A. przygotował dedykowaną platformę internetową wyłącznie dla Członków Izby oil.med.pl/krakow/, dzięki której istnieje możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń lub przedłużenia ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty, bez konieczności wychodzenia z domu. Cały proces odbywa się w pełni online.

Dodatkowo należy pamiętać, że każdy lekarz zrzeszony w Izbie ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia Utraty dochodu, które zapewnia wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy, w tym wywołanej koronawirusem. W załączeniu znajdą Państwo ulotkę dotyczącą tego produktu ubezpieczeniowego.

Szczegółowe informacje oraz możliwość przystąpienia do programu jest możliwa poprzez stronę internetową oil.med.pl/krakow/.

W przypadku dodatkowych pytań:

mgr Krystyna Trela

mail: k.trela@hipokrates.org
tel: 502 382 051

Zawieszanie przyjęć pacjentów

W związku z rekomendacją Komisji Stomatologicznej NIL o zawieszeniu przyjęć w stomatologii https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/4474-zawieszenie-przyjec-w-stomatologii-rekomendacje-ks-nrl
  1. Placówki posiadające kontrakt z NFZ- załącznik nr 1 i nr 2.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

2. Placówki nieposiadające kontraktu z NFZ – załącznik nr 3.

Załącznik nr 3

Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie periodontologii

Komunikat-periodontologia

 

Rekomendacja Konsultanta Wojewódzkiego oraz Krajowego ds protetyki

Komunikat Konsultanta Wojewódzkiego

komunikat Konsultanta Krajowego

Oswiadczenie-COVI

 

 

 

Ważny Komunikat

Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL:

 

 

Rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Rozporządzenie MZ ORP D2020000039001

 

Quote 1: " "