Witamy na stronie Komisji Stomatologicznej Okregowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Kurs Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Kurs
Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Jednodniowy kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej
i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady
i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Opłata – 50 zł. Liczba punktów edukacyjnych: 7

Terminy:  29.02.2020 r. (godz. 08.00-16.00),  25.04.2020 r. (godz. 08.00-16.00)
Miejsce: Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa, os. Złotej Jesieni 2, Kraków
Zgłoszenia: 12/ 6191722, ksztalcenie57@hipokrates.org

Kurs w Delegaturze w Przemyślu
Termin: 01.03.2020r.( niedziela) godz. (08.00 – 16.00)
Miejsce:Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85
Zgłoszenia na kurs:  tel. 16 678 26 70, 16 678 33 24, przemysl@hipokrates.org

Kurs w Delegaturze w Krośnie
Termin: 26.04.2020 r. godz. (08.00 – 16.00)
Miejsce: Delegatura OIL w Krośnie, ul. Niepodległości 2,
Zgłoszenia na kurs:  13/ 4321859, krosno@hipokrates.org

Akcja – wnioski należy składać do 26.02.2020

AKCJA!!!

Jednym z głównych tematów posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL w dniu 31 stycznia była sprawa działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów. Jak wiadomo, większość placówek w kraju jest w trakcie realizacji umów wieloletnich (5-letnich) . Po raz pierwszy, w związku ze zmianą przepisów ustawy okres ten wynosi 5 lat.

Niemniej, w ciągu tego okresu umowy, w otoczeniu sektora opieki zdrowotnej wiele się zmieniło. Na minus należy zaliczyć jednoczesne wystąpienie znacznej zwyżki kosztów oraz nałożenia nowych obowiązków. Skala tego zjawiska była nie do przewidzenia w momencie zawierania umów ,wobec czego KS NRL doszła do przekonania, że zaistniały okoliczności opisane w art.158 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że co do zasady parametr umowy, który w trakcie konkursu podlegał ofercie nie powinien się zmienić w trakcie trwania umowy. Przepis formułuje jednocześnie wyjątek- właśnie sytuację, w której okoliczności uzasadniających zmianę nie sposób było przewidzieć.

Komisja Stomatologiczna NRL podjęła uchwałę dotyczącą organizacji wsparcia przez komisje stomatologiczne okręgowych rad lekarskich procesu składania takich wniosków z jednoczesną koordynacją tego zadania przez KS NRL. Akcję tą wsparło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przyłącza się do akcji.

Wszystkich zainteresowanych świadczeniodawców zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem (wzór wniosku dostępny poniżej)

Ostatecznym terminem przesyłania wypełnionych wniosków na adres OIL Kraków ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków jest 26.02.2020

Lekarze, którzy mają umowę z NFZ Rzeszów przesyłają wnioski na adres OIL Rzeszów, ul. Jana Dekerta 2, 35-030 Rzeszów z upoważnieniem do reprezentowania przez prezesa OIL Rzeszów dr n. med. Wojciecha Domki.

Mających wątpliwości lub zapytania zapraszamy na spotkanie pod auspicjami KS OIL w Krakowie 26.02.2020 roku w godzinach od 15.00-17.00 w auli siedziby izby, parter.

Telefony kontaktowe dla zainteresowanych:

602649167, 603442444, 509212648

Adresy mailowe:

lucyna@peszko.pl

gabinet.malopolska.pl@gmail.com

 

Uwaga – Prawo Atomowe – Ważny termin-23.03.2020

W treści obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe – wskazano termin:

Art. 20. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem:

1) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj, do 23.03.2020):

 1. a) dostosują kwalifikację pracowników do kategorii pracowników zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
 1. b) przeprowadzą szkolenia pracowników zgodnie z przepisami art. 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

Przekroczenie tego terminu może grozić sankcjami.

Kursy naukowe dla lekarzy dentystów

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Kursy naukowe dla lekarzy dentystów w obszarze działania
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Nowy Sącz, 21.02.2020 r. godz. 16:00-19:00
Restauracja „Impresja”, ul. Romanowskiego 4a, Nowy Sącz
dr n. med. Maciej Stupka: „Kontrolowanie i sterowanie procesem gojenia i regeneracji wyrostka zębodołowego”
Link do rejestracji: http://mip-konferencje.com.pl/events/nowy-sacz-kontrolowanie-i-sterowanie-procesem-gojenia-i-regeneracji-wyrostka-zebodolowego/

Kraków, 22.02.2020 r. godz. 9:00-12:00
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, Al. 29 Listopada 46, Kraków
dr n. med. Maciej Stupka: „Kontrolowanie i sterowanie procesem gojenia i regeneracji wyrostka zębodołowego”
Link do rejestracji: http://mip-konferencje.com.pl/events/krakow-kontrolowanie-i-sterowanie-procesem-gojenia-i-regeneracji-wyrostka-zebodolowego/

Krosno, 28.02.2020 r. godz. 9:00-12:00
Hotel „Nafta”, ul. Lwowska 21, Krosno
dr n. med. Paweł Witek: „Korony i mosty – od planowania do cementowania”
Link do rejestracji: http://mip-konferencje.com.pl/events/krosno-korony-i-mosty-od-planowania-do-cementowania/

Informacje i zapisy
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez stronę internetową: mip-konferencje.com (zakładka WYDARZENIA) lub u naszych Przedstawicieli w dni robocze w godzinach 8:00‑16:00. W potwierdzeniu prosimy podać imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz wybraną miejscowość.

Udział w kursach jest bezpłatny
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Jak nie wypalić się w pracy: psychologia stosunków między lekarzem i pacjentem

15.02.2020r. Sobota godz. 10.00 – 14.00

Jak nie wypalić się w pracy: psychologia stosunków między lekarzem i pacjentem.

Prowadząca: Dr nauk humanistycznych -Teresa Sławińska

Miejsce OIL Kraków sala wykładowa na parterze

Zapisy: Krystyna Trela, k.trela@hipokrates.org, tel. 12 619 17 18

Szkolenie: „Cyfrowy uśmiech”

18 kwietnia 2020. godziny szkolenia 10-14.

OIL Kraków – Sala wykładowa na parterze.

Wykładowca: mgr Tomasz Gołąb

Skrócony program prezentacji pt. „Cyfrowy uśmiech”:
1. Teoretyczny wykład nt. wykonywania zdjęć na potrzeby projektu cyfrowego uśmiechu.
2. Prezentacja i wykorzystanie skanera wewnątrzustnego Medit i500.
3. Skan twarzy jako proste narzędzie umożliwiające przeniesienie pacjenta do wirtualnego artykulatora.
4. Cyfrowy projekt uśmiechu jako narzędzie diagnostyczne i komunikacyjne.
5. Wykorzystanie druku 3d w tworzeniu motywacyjnych waxup’ów.

Zgłoszenia przyjmuje: Krystyna Trela, k.trela@hipokrates.org, tel. 12 619 17 18.

 

 

Konsultacje z zakresu ochrony radiologicznej

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie – dla swoich członków – prowadzi konsultacje z zakresu ochrony radiologicznej w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 14.00, tel. 12 619 17 18, sala 2.13.

Konsultacje prowadzi były wieloletni Kierownik Nadzoru Higieny Radiacyjnej WSSE w Krakowie dr n. tech. Edward Araszkiewicz, specjalista analityki sanitarnej.

Szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta – Komunikat

W związku z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.12.2019 r. dotyczącego stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie,
z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie wstrzymuje prowadzenie kursów
i egzaminów ochrony radiologicznej pacjenta do czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Ustawa Prawo Atomowe wrzesień 2019

Z dniem 23 września 2019 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa Prawo Atomowe Dz. U. 2019 poz. 1792: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001792/O/D20191792.pdf

Ważne przepisy dotyczące radiologii stomatologicznej

Komisja Stomatologiczna informuje o istotnym przepisie przejściowym, jaki został wprowadzony ustawą zmieniającą ustawę Prawo atomowe [Dz.U.2019.1593 z dnia 2019.08.23]

W art. 20 ustawy czytamy:

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem:
  1. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
   1. dostosują kwalifikację pracowników do kategorii pracowników zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
   2. przeprowadzą szkolenia pracowników zgodnie z przepisami art. 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
  2. w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
   1. przeprowadzą ocenę narażenia osób z ogółu ludności, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
   2. wdrożą system, o którym mowa w art. 18a ustawy zmienianej w art. 1,
    […]
  3. w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
   1. dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art. 1,
    […]

W powyższym tekście uwzględniono tylko te przepisy, które mogą mieć zastosowanie w radiologii stomatologicznej.

Pod umieszczonymi w tekście linkami znajdują się wyciągi z właściwych przepisów.

Przypominamy, że ustawa weszła w życie w dniu 23 września 2019r.

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NIL
Andrzej Cisło

Rekomenduję do stosowania – Specjalista analityki sanitarnej OIL Kraków dr Edward Araszkiewicz

Quote 1: " "