Ubezpieczenie od utraty dochodu

W związku z licznymi zapytaniami o ubezpieczenie od utraty dochodu publikujemy informację o takiej możliwości:

Drodzy lekarze, lekarze dentyści

Najbliższe dni i tygodnie mogą okazać się bardzo trudnym i dramatycznym czasem. Wirus COVID-19 stanowi prawdziwe wyzwanie dla nas wszystkich.

W tym trudnym okresie, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności, unikaniu tłumów i ograniczeniu podróży. Podjęte decyzje mogą mieć poważne konsekwencje – w tym również dla osób trzecich.

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy, że broker Mentor S.A. przygotował dedykowaną platformę internetową wyłącznie dla Członków Izby oil.med.pl/krakow/, dzięki której istnieje możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń lub przedłużenia ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty, bez konieczności wychodzenia z domu. Cały proces odbywa się w pełni online.

Dodatkowo należy pamiętać, że każdy lekarz zrzeszony w Izbie ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia Utraty dochodu, które zapewnia wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy, w tym wywołanej koronawirusem. W załączeniu znajdą Państwo ulotkę dotyczącą tego produktu ubezpieczeniowego.

Szczegółowe informacje oraz możliwość przystąpienia do programu jest możliwa poprzez stronę internetową oil.med.pl/krakow/.

W przypadku dodatkowych pytań:

mgr Krystyna Trela

mail: k.trela@hipokrates.org
tel: 502 382 051