Pismo od Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie obowiązku uzyskania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki.

Pismo z MPWIS