Komunikat – Kurs

Temat: Obrazowanie rentgenowskie w medycznych procedurach stomatologicznych.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Odbycie wyżej wymienionego kursu stanowi realizację warunku określonego w Par. 3, Ust. 2 pkt.2 lit b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.09.2021 w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych Dz. U. 2021, poz. 1725.

Termin Kursu: 23.01.2023, godz. 10.00 – 13.00

Organizator: Okręgowa Izba lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A

Punkty edukacyjne: 3

Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie ul. Krupnicza 11A (Aula, parter)

Kurs jest bezpłatny i organizowany dla Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Zapisy na kurs:

Uwaga:

Informuję, że wykaz procedur wzorcowych dla stomatologii znajduje się w Dz. U. Ministra Zdrowia z 2015r., poz. 78 w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej.