Komunikat dotyczący wydłużenia uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

Dnia 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W wyniku powyższych zmian został przedłużony okres obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, nadanych m.in. przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.).

Zgodnie z nowym art. 15zzzzn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia, których ważność upływa:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego – a więc
    od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r.*

albo

  • w okresie obowiązywania stanu epidemii – a więc od dnia 20 marca
    2020 r.**

albo

  • w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,

zachowują ważność przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.

* Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony od dnia 14 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.).

Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 490).

** Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został ogłoszony od dnia
20 marca 2020 r.
do odwołania rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.)

Żródło: GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-wydluzenia-uprawnien-inspektora-ochrony-radiologicznej-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa-sars-cov-2/