Akcja

AKCJA!!!

Jednym z głównych tematów posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL w dniu 31 stycznia była sprawa działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów. Jak wiadomo, większość placówek w kraju jest w trakcie realizacji umów wieloletnich (5-letnich) . Po raz pierwszy, w związku ze zmianą przepisów ustawy okres ten wynosi 5 lat.

Niemniej, w ciągu tego okresu umowy, w otoczeniu sektora opieki zdrowotnej wiele się zmieniło. Na minus należy zaliczyć jednoczesne wystąpienie znacznej zwyżki kosztów oraz nałożenia nowych obowiązków. Skala tego zjawiska była nie do przewidzenia w momencie zawierania umów ,wobec czego KS NRL doszła do przekonania, że zaistniały okoliczności opisane w art.158 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że co do zasady parametr umowy, który w trakcie konkursu podlegał ofercie nie powinien się zmienić w trakcie trwania umowy. Przepis formułuje jednocześnie wyjątek- właśnie sytuację, w której okoliczności uzasadniających zmianę nie sposób było przewidzieć.

Komisja Stomatologiczna NRL podjęła uchwałę dotyczącą organizacji wsparcia przez komisje stomatologiczne okręgowych rad lekarskich procesu składania takich wniosków z jednoczesną koordynacją tego zadania przez KS NRL. Akcję tą wsparło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przyłącza się do akcji.

Wszystkich zainteresowanych świadczeniodawców zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem (wzór wniosku dostępny poniżej)

Wnioski należy składać na adres: OIL Kraków ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków

Lekarze, którzy mają umowę z NFZ Rzeszów przesyłają wnioski na adres OIL Rzeszów, ul. Jana Dekerta 2, 35-030 Rzeszów z upoważnieniem do reprezentowania przez prezesa OIL Rzeszów dr n. med. Wojciecha Domki.

Mających wątpliwości lub zapytania zapraszamy na spotkanie pod auspicjami KS OIL w Krakowie 26.02.2020 roku w godzinach od 15.00-17.00 w auli siedziby izby, parter.

Telefony kontaktowe dla zainteresowanych:

602649167, 603442444, 509212648

Adresy mailowe:

lucyna@peszko.pl

gabinet.malopolska.pl@gmail.com