Ochrona Radiologiczna Pacjenta                    zakres LST (lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur) zakres FT (fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne) Szkolenie jest prowadzone na podstawie art. 33n ustawy Prawo atomowe  (Dz.U. 2023.1173) i obejmuje tematykę Ochrony Radiologicznej Pacjenta. Szczegóły...