Zalecenia postępowania MZ przy udzielaniu świadczeń oraz podmioty dedykowane do udzielania świadczeń

Pismo z MZ z zaleceniami postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w stanie epidemii,

oraz prośba do wojewodów o wyznaczenie na terenie każdego województwa podmiotów dedykowanych w udzielaniu świadczeń stomatologicznych.

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń

Pismo do Wojewodów

Pismo do NRL