Uchwała krajobrazowa w mieście Kraków

1 lipca kończy się dwuletni okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych w oparciu o tzw. uchwałę krajobrazową Rady Miasta Krakowa.  Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów o sprawdzenie, czy ich tablice informacyjne spełniają warunki tej uchwały.

W portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa umieszczono kalkulator, który ma na celu ułatwienie stosowania tzw. uchwały krajobrazowej. Zawarte w nim pytania pozwalają:

  • określić typ nośnika reklamowego
  • przyporządkować jego lokalizację do konkretnej strefy wydzielonej w obszarze Miasta
  • przyporządkować nośnik do określonego w uchwale sposobu sytuowania na obiekcie budowlanym albo na totemie
  • sprawdzić parametry weryfikowanego szyldu przy uwzględnieniu innych koniecznych do weryfikacji danych.

Z kwestionariusza można korzystać na stronie internetowej peu.um.krakow.pl/szyldy. Dodatkowo z formularza można skorzystać poprzez link w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Link do Uchwały: https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=112168