Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza na szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta Szkolenia prowadzone będą za pomocą platformy online zoom.

Temat:
Ochrona radiologiczna w medycznych pracowniach rentgenowskich – obowiązki kierownika
Termin:
20.10.2020 r.  godz. 12.00 – 14.00

Prowadzący: Dr n. techn. Edward Araszkiewicz

Tematyka:

We wrześniu 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo atomowe (Dz.U.  2019 poz. 1792). Ustawa ta w zakresie swojej regulacji wdrożyła m.in. dyrektywę Rady (2013/ 59) Euroartom z dnia 5 grudnia 2013, ustalającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami prom. jonizującego. Ustawa Prawo atomowe nakłada na kierownika jednostki organizacyjnej obowiązek przestrzegania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.


Punkty edukacyjne: 2
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Temat:
Nadzór sanitarny urządzeń radiologicznych w jednostkach ochrony zdrowia. Audyty kliniczne wewnętrzne w systemie ochrony radiologicznej pacjenta
Termin:
24.11.2020 r.  godz. 12.00 – 14.00

Prowadzący: Dr n. techn. Edward Araszkiewicz

Tematyka:

Omówione zostaną zasady ubiegania się jednostki ochrony zdrowia o zezwolenie
w zakresie bezpieczeństwa jądrowego  i ochrony radiologicznej oraz zgody na prowadzenie działalności medycznej związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Jak również procedury prowadzenia audytów klinicznych wewnętrznych oraz ich rola
w ochronie radiologicznej pacjenta.


Punkty edukacyjne: 2
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org