Protokół wykonania testu odbiorczego wraz z Ankietą urządzenia radiologicznego.

Szanowni Państwo zamieszczamy Protokół wykonania testu odbiorczego wraz z Ankietą dotyczącą urządzenia radiologicznego jako przydatny załącznik do systemu zarządzania jakością w pracowniach RTG.

Zwracam uwagę na konieczność sprawdzenia zgodności parametrów aparatu rtg z dokumentacja techniczną, w szczególności:

– na określenie mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 1m  od ogniska lampy, przy całkowicie przesłoniętym wylocie wiązki promieniowania i maksymalnym obciążeniu lampy,

– w przypadku obecności operatora aparatu lub personelu medycznego w pobliżu lampy, informacji o rozkładach mocy dawki wokół aparatu rtg , podane przez producenta.

/podstawa Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U.nr 180 poz. 1325).

Protokół testów odbiorczych (kliknij…)

Ankieta radiologii w diagnostyce obrazowej (kliknij…)

Kody:

Str 1 (kliknij…)

Str 2 (kliknij…)

Str 3 (kliknij…)

Str 4 (kliknij…)

Str 5 (kliknij…)