Obrazowanie 2D w stomatologii

Uczestnik kursu na zakończenie uzyskuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Odbycie wskazanego kursu, stanowi realizację warunku określonego w  §3 ust. 2 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1725).

 

Plan szkolenia:

Uzasadnienie badania z użyciem OPG, jego potencjał i dozymetria 9.00 – 10.00
Zasady wykonania prawidłowego zdjęcia OPG. Jak uniknąć typowych błędów. 10.00 – 10.45

 

Jak raportować zdjęcia OPG w odniesieniu do poszczególnych regionów obrazowania. 11.00- 12.30

 

Przypadkowe znaleziska na zdjęciach OPG 12.30- 13.00

 

Zdjęcie cefalometryczne 13.00 – 13.45

 

Zdjęcie celowane na stawy 14.00 – 14.30
Dyskusja i omówienie wybranych przypadków 14.30 – 15.00

Prowadząca: dr hab. Marta Dyszkiewicz-Konwińska

Szkolenie on-line

15.01 oraz 05.02 2022, godz.: 09.00-15:00

Brak wolnych miejsc

Jeśli nie mogą Państwo dokonać zapisu na interesujące Państwa szkolenia, z uwagi na brak miejsc, uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL prowadzi również zapisy na listy rezerwowe danych szkoleń. W tej sprawie prosimy o kontakt na adres: odz@hipokrates.org

W treści e-maila należy podać temat, datę szkolenia, a także imię, nazwisko oraz nr PWZ.

Serdecznie zapraszamy