Kurs Stamy nagłe w gabinecie stomatologicznym

Jednodniowy kurs przeznaczony lekarzy dentystów. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej
i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady
i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Tematyka szkolenia: Badanie pacjenta w stanie zagrożenia życia; Zabezpieczenie bezprzyrządowe
i przyrządowe dróg oddechowych; BLS, zastosowanie AED; Warsztaty (Uniwersalny algorytm ALS). Scenariusze symulacyjne: NZK – mechanizmy defibrylacyjne i niedefibrylacyjne, reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, ostry zespół wieńcowy, hypowolemia, astma.
Opłata – 150 zł. Liczba punktów edukacyjnych: 7
Termin:  21.11.2021 r. (godz. 08.00-16.00)
Miejsce: Medycyna Praktyczna – Szkolenia, Kraków-Balice, Cholerzyn 445
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org