Komunikat – przypomnienie

Zgodnie z art. 44a Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941):

  1. Dostawca urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące lub urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze przekazuje nabywcy wraz z tym urządzeniem informację dotyczącą narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia, a także wykazującą, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu.
    2. Dostawca urządzenia radiologicznego przekazuje nabywcy tego urządzenia wraz z tym urządzeniem informację dotyczącą oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej urządzenia radiologicznego.

 

Informacje dostarczone przez dostawcę urządzenia radiologicznego (aparatu rtg) są podstawą do opracowania programu zapewnienia jakości.

Program ten opracowuje i wdraża kierownik jednostki organizacyjnej (art. 7 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy).