KOMUNIKAT – PRZYPOMINIENIE

Zgodnie z art. 11 pkt.4 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz 1941) Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia członkom wewnętrznej ekipy awaryjnej, nie rzadziej niż co 2 lata wstępne i okresowe szkolenie przygotowujące do działania na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

Dla lekarzy dentystów OIL w Krakowie przygotowane zostały materiały szkoleniowe.

W celu ich otrzymania prosimy o  kontakt się mailowy ksztalcenie57@hipokrates.org