Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

Ustawa specjalna, uchwalona w związku z działaniami na rzecz zapobiegania i zwalczania COVID-19 zawiera potencjalnie niebezpieczny przepis zagrażający bezpieczeństwu sanitarnemu praktyk lekarskich poprzez możliwe zablokowanie sprzedaży praktykom kluczowych produktów związanych z ochroną osobistą i dezynfekcją.

W związku z zapytaniami , które zapewne napływają do okręgowych izb lekarskich, wyrażającymi niepokój w tej sprawie, informuję o działaniach Naczelnej Rady Lekarskiej:

  1. Problem został zauważony niezwłocznie po opublikowaniu projektu ustawy na witrynie Sejmu RP. W tej sprawie zostało wysłane w dniu ukazania się projektu ustawy (2 marca) pismo do Komisji Zdrowia Sejmu. Już w godzinach przedpołudniowych ukazał się na jednym z portali medycznych wywiad z wiceprezesem NRL omawiający ten problem.
  2. Przedstawiciel NIL uczestniczył w pos.Komsji Zdrowia Sejmu w dniu 2 marca
  3. Przygotowano  stosowną poprawkę do projektu ustawy i uzgodniono z jednym z posłów jej formalne wniesienie na posiedzeniu Komisji.
  4. W dniu posiedzenia komisji senackich  (5 marca) odbyły się rozmowy Prezesa NRL z Ministerstwem Zdrowia, w tym osobiście z min.Szumowskim.
  5. W tym samym czasie ukazał się tekst na stronach internetowych Rzeczpospolitej sygnalizujący problem.
  6. Przygotowana została poprawka na posiedzenie połączonych Komisji:Ustawodawczej i Zdrowia Senatu RP. Przedstawiciel NIL występował w tej sprawie na tym właśnie posiedzeniu. Do złożenia poprawki jednak nie doszło , gdyż senatorowie podjęli decyzję o niezgłaszaniu żadnych poprawek i rekomendowaniu Senatowi uchwałę akceptującą ustawę sejmową, aby nie opóźniać podpisu Prezydenta i wejścia w życie ustawy.
  7. Medyczne newslettery rozpropagowały tę sprawę w środowisku branżowym. Na stronie internetowej NIL zamieszczone są artykuły szczegółowo analizujące możliwą sekwencję zdarzeń.
  8. Jesteśmy w kontakcie z Senatem RP , w czwartek (12 marca) gościem Prezydium NRL będzie min.Szumowski.
  9. Cały czas możliwy jest pozytywny scenariusz i zmiana przepisów w pożądanym przez nas kierunku.

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL

Andrzej Cisło

Wiceprezes NRL