Komunikat dotyczy Arkuszy oceny prowadzonej działalności w zakresie higieny radiacyjnej.

Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie:

https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/informacje-dla-jednostek znajdują się arkusze oceny prowadzonej działalności dla lekarzy dentystów. Przydatne będą:

OCENA JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA STOSUJĄCEJ APARATURĘ RTG DO CELÓW MEDYCZNYCH (POBIERZ>>>)

 

OCENA ZGODNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W RENTGENODIAGNOSTYCE (POBIERZ>>>)

 

OCENA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ CELEM WYDANIA ZEZWOLENIA NA URUCHOMIENIE PRACOWNI ORAZ/LUB NA STOSOWANIE APARATURY RTG DO CELÓW MEDYCZNYCH (POBIERZ>>>)

 

OCENA ZGODNOŚCI WYMAGAŃ W CELU UZYSKANIA ZGODY NA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE / RADIOLOGII ZABIEGOWEJ/ MEDYCYNA
NUKLEARNA (DIAGNOSTYKA) (POBIERZ>>>)

 

W załączeniu pismo Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

PISMO (POBIERZ>>>)