Komunikat

Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (zakładka – Nadzór Sanitarny – Oddział Higieny Radiacyjnej) we Wnioskach przedłożono aktualne wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego lub/i uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej. Szczególną uwagę zwracam na zezwolenie dotyczące aparatu RTG znajdującego się poza medyczną pracownią rentgenowską.

Jako przykład zezwolenia na taką działalność podano lokalizację: gabinet stomatologiczny, sala zabiegowa, sala operacyjna, sale chorych itp. POBIERZ

Wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rentgenowskiego poza medyczną pracownią rentgenowską

Uwaga:

z informacji zawartej na stronie WSSE w Poznaniu wynika, że ubiegając się o zezwolenie na stosowanie aparatu RTG lokalizowanego w gabinecie stomatologicznym nie ma wymogu prawnego opracowania i dołączania do wniosku dokumentacji projektowej medycznej pracowni rentgenowskiej.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności Dz. U. 2021 poz. 1667, zał. nr 1, pkt. 2.13)