Komunikat

W dniu 26 października 2021 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych. Dz. U. 2021 poz. 1920.

Rozporządzenie to dotyczy jednostek ochrony zdrowia, które wykonują m. in. badania diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego.