KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych ( DzU z 2021r poz. 1086 ) należy opracować Zakładowy plan postępowania awaryjnego dla jednostki organizacyjnej wykonującej działalność zakwalifikowaną do III kategorii zagrożeń ( podstawa prawna : Dz.U. z 2021r. poz. 623, ustawa Prawo atomowe , załącznik nr 5).

 

Kategoria III obejmuje:

1) stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie jednostki organizacyjnej w pracowni rentgenowskiej lub pracowni akceleratorowej oraz poza pracownią;

2) uruchamianie pracowni, w których stosowane są źródła promieniowania jonizującego.

 

Zakładowy plan postępowania awaryjnego należy opracować zgodnie z §2 pkt.5ww Rozporządzenia Rady Ministrów.

Szczegóły dostępne tutaj