ANKIETA Ogólnoustrojowe stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w praktyce lekarzy dentystów w Polsce

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu poświęconym stanom nagłego zagrożenia zdrowotnego w praktyce zawodowej lekarzy dentystów w Polsce. To pierwsze tego typu badania w skali całego kraju i z tego względu zostały objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wyniki posłużą przede wszystkim identyfikacji czynników ryzyka wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie lekarza dentysty oraz ich współzależności, a także zostaną wykorzystane do opracowania zasad stratyfikacji tego ryzyka. Badania prowadzi Krzysztof Palimonka – doktorant Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem dr. hab. n.med. Mariusza Szuty. Wyniki badań i opracowane na ich podstawie zalecenia publikowane będą za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie jest dobrowolne.

Każdy, kto przystępuje do wypełnienia tej ankiety, niniejszym wyraża zgodę na udział w badaniach.

Kliknij aby przejść do Ankiety